Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Liceum Ogólnokształcące

Oferta skierowana jest do absolwentów gimnazjów, 8-klasowych szkół podstawowych oraz zasadniczych szkół zawodowych - zapraszamy do podjęcia nauki w 3-letnim liceum ogólnokształcącym w systemie zaocznym lub wieczorowym.

Podczas nauki w liceum przygotowujemy słuchaczy do przystąpienia – po ukończeniu liceum - do egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną. Egzamin odbywa się na miejscu w naszej szkole.

Absolwenci liceów mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych w których zdobędą kwalifikacje w określonym zawodzie, lub – po zdaniu egzaminu maturalnego – w szkołach wyższych.

Wszystkie szkoły Centrum Edukacji WKL posiadają uprawnienia szkół publicznych, kształcą w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły wydają legitymacje, zaświadczenia do ZUS, MOPS oraz innych instytucji.

Jak się zapisać? Sprawdź tutaj.